CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Văn bản > Văn bản UBND huyện
Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Báo cáo 258/BC-UBND

Báo cáo tình hình thực hiện công tác năm 2015 và mục tiêu, giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2016

10/12/2015

10/12/2015

Công văn 927/UBND-NC

Công văn phổ biến và triển khai thực hiện Thông tư số 33/2015/TT-BCA

09/12/2015

09/12/2015

Báo cáo 42/BC-BCĐ

Báo cáo tổng kết công tác phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma túy và phòng, chống mua bán người năm 2015

04/12/2015

04/12/2015

Báo cáo 19/BC-BATGT

Báo cáo tổng kết công tác bảo đảm an toàn giao thông năm 2015, phương hướng nhiệm vụ công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2016

03/12/2015

03/12/2015

Công văn 874/UBND-KTHT

Công văn về việc quản lý, thống kê xe máy kéo nhỏ và nhu cầu đăng ký đào tạo lái xe hạng A4

23/11/2015

23/11/2015

Công văn 112/NV

Đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức năm 2015

06/11/2015

06/11/2015

Công văn 831/UBND-VHXH

Tiếp tục tăng cường phòng, chống bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn huyện

03/11/2015

03/11/2015

Công văn 05/BCĐ

Công văn triển khai Hướng dẫn số 22 của BCĐ toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tỉnh Gia Lai

06/10/2015

06/10/2015

Báo cáo 202/BC-UBND

Báo cáo 9 tháng và phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2015

06/10/2015

06/10/2015

Thông báo 63/TB-UBND

Thông báo cấp giấy CMND tại Bộ phận Một cửa hiện đại huyện

23/09/2015

23/9/2015

 |<  <  7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16  >  >| 

Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 269
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275