CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Văn bản > Văn bản UBND huyện
Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Thông báo 37/TB-UBND

Thông báo về việc nghỉ lễ và treo cờ Tổ quốc chào mừng kỷ niệm 42 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động 01/5

19/04/2017

19/4/2017

Quyết định 125/QĐ-UBND

Quyết định về việc cho thuê đất nông nghiệp cho hộ ông Huỳnh Duyên

17/04/2017

17/4/2017

Quyết định 103/QĐ-UBND

Quyết định về việc thu hồi thửa đất số 130, 90, 89, 88, 87, 86, 85, 84, 83, tờ bản đồ số 32, đã cấp trong Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số W 184300 cho hộ ông Đinh Huch, tại làng Kruối, xã Yang Bắc, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai

11/04/2017

11/4/2017

Quyết định 115/QĐ-UBND

Quyết định về việc thu hồi đất nông nghiệp của hộ ông (bà) Lương Như Hậu, Võ Thị Ánh Hồng tại thôn An Phong, xã Phú An

11/04/2017

11/4/2017

Công văn 275/UBND-VP

Công văn đăng ký cấp chứng thư số chuyên dùng năm 2017

07/04/2017

07/4/2017

Quyết định 44/QĐ-UBND

Quyết định ban hành Quy chế làm việc của UBND huyện Đak Pơ nhiệm kỳ 2016-2021

17/02/2017

17/02/2017

Quyết định 35/QĐ-UBND

35/QĐ-UBND Quyết định công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2017

24/01/2017

24/01/2017

Quyết định 05/QĐ-UBND

Quyết định về việc cho thuê đất nông nghiệp đối với ông Võ Văn Thương, bà Nguyễn Thị Cứu

09/01/2017

09/01/2017

Quyết định 683/QĐ-UBND

Quyết định về việc ban hành Kế hoạch tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2017

30/12/2016

30/12/2016

Quyết định 684/QĐ-UBND

Quyết định về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2017

30/12/2016

30/12/2016

 |<  <  6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15  >  >| 

Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 269
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275