CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Văn bản > Văn bản UBND huyện
Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Quyết định 431/QĐ-UBND

431/QĐ-UBND về việc cho thuê đất nôngn ghiệp cho hộ ông Văn Tấn Huynh

20/12/2017

20/12/2017

Thông báo 95/TB-UBND

Thông báo về việc nghỉ Tết Dương lịch và treo cờ Tổ quốc

19/12/2017

19/12/2017

Quyết định ​429/QĐ-UBND

429/QĐ-UBND Quyết định về việc điều chỉnh kế hoạch phân bổ vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư thuộc nguồn ngân sách huyện năm 2017

19/12/2017

19/12/2017

Báo cáo ​260/BC-UBND

260/BC-UBND Báo cáo tình hình thực hiện công tác năm 2017 và mục tiêu, giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2018

04/12/2017

4/12/2018

Thông báo 90/TB-UBND

Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị tổng kết năm 2017

04/12/2017

04/12/2017

Quyết định 409/QĐ-UBND

Quyết định về việc thu hồi đất do người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất

04/12/2017

04/12/2017

Quyết định 405/QĐ-UBND

Quyết định về việc cho thuê đất nông nghiệp đối với hộ ông Đỗ Ngọc Sơn

01/12/2017

01/12/2017

Quyết định 398/QĐ-UBND

Quyết định về việc cho thuê đất nông nghiệp đối với hộ ông Đỗ Thanh Hà

28/11/2017

28/11/2017

Thông báo 03/TB-BTCD

Thông báo phân công nhiệm vụ của Ban Tiếp công dân huyện và thời gian tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân huyện Đak Pơ

27/11/2017

27/11/2017

Quyết định 388/QĐ-UBND

Quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 trên địa bàn huyện Đak Pơ

24/11/2017

24/11/2017

 |<  <  3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12  >  >| 

Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 269
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275