CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Văn bản > Văn bản UBND huyện
Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Quyết định 1067/QĐ-UBND

1067/QĐ-UBND Quyết định giao chỉ tiêu biên chế sự nghiệp năm 2017

13/07/2017

13/7/2017

Quyết định ​1023/QĐ-UBND

1023/QĐ-UBND Quyết định giao chỉ tiêu biên chế quản lý hành chính năm 2017

03/07/2017

03/7/2017

Công văn ​610/UBND-NV

610/UBND-NV về việc điều tiết, phân bổ biên chế viên chức, hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP các đơn vị sự nghiệp

30/06/2017

30/6/2017

Công văn 557/UBND-VP

Triển khai sử dụng phần mềm quản lý giao việc

21/06/2017

21/6/2017

Quyết định 180/QĐ-UBND

Quyết định về việc hủy kết quả trúng đấu giá quyền thuê đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp trả tiền hàng năm tại Quyết định số 646/QĐ-UBND ngày 29/12/2016

23/05/2017

23/5/2017

Quyết định 181/QĐ-UBND

Quyết định về việc hủy kết quả trúng đấu giá quyền thuê đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp trả tiền hàng năm tại Quyết định số 647/QĐ-UBND ngày 29/12/2016

23/05/2017

23/5/2017

Quyết định 181/QĐ-UBND

Quyết định về việc hủy kết quả trúng đấu giá quyền thuê đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp trả tiền hàng năm tại Quyết định số 647/QĐ-UBND ngày 29/12/2016

23/05/2017

23/5/2017

Công văn 403/UBND-TCKH

Công văn thực hiện nhiệm vụ chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2017 theo Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2017 của Chính phủ

16/05/2017

16/5/2017

Quyết định 163/QĐ-UBND

Quyết định về việc cho thuê đất nông nghiệp đối với hộ ông Trần Văn Sang, địa chỉ: thôn An Cư, xã Cư An

16/05/2017

16/5/2017

Quyết định 164/QĐ-UBND

Quyết định về việc cho thuê đất nông nghiệp đối với hộ ông Văn Tấn Găng, địa chỉ: thôn Tân Hội, xã Tân An

16/05/2017

16/5/2017

 |<  <  3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12  >  >| 

Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 269
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275