CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Văn bản > Văn bản UBND huyện
Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Quyết định 472/QĐ-UBND

472/QĐ-UBND Quyết định xuất ngân sách nộp trả ngân sách tỉnh

26/12/2017

26/12/2017

Quyết định 456/QĐ-UBND

456/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2018

25/12/2017

25/12/2017

Quyết định 457/QĐ-UBND

457/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2018

25/12/2017

25/12/2017

Quyết định 433/QĐ-UBND

Quyết định về việc thu hồi đất do người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất đối với ông Nguyễn Thành Danh

22/12/2017

22/12/2017

Quyết định 431/QĐ-UBND

431/QĐ-UBND về việc cho thuê đất nôngn ghiệp cho hộ ông Văn Tấn Huynh

20/12/2017

20/12/2017

Thông báo 95/TB-UBND

Thông báo về việc nghỉ Tết Dương lịch và treo cờ Tổ quốc

19/12/2017

19/12/2017

Quyết định ​429/QĐ-UBND

429/QĐ-UBND Quyết định về việc điều chỉnh kế hoạch phân bổ vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư thuộc nguồn ngân sách huyện năm 2017

19/12/2017

19/12/2017

Báo cáo ​260/BC-UBND

260/BC-UBND Báo cáo tình hình thực hiện công tác năm 2017 và mục tiêu, giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2018

04/12/2017

4/12/2018

Thông báo 90/TB-UBND

Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị tổng kết năm 2017

04/12/2017

04/12/2017

Quyết định 409/QĐ-UBND

Quyết định về việc thu hồi đất do người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất

04/12/2017

04/12/2017

 |<  <  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >| 

Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 269
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275