CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Tin Tức > Kinh tế - Văn hóa - Xã hội > Tập huấn sự dụng phần mềm hệ thống thông tin tài chính

Tập huấn sự dụng phần mềm hệ thống thông tin tài chính

Ngày đăng bài: 22/11/2019
Trong hai ngày 20 và 21/11, UBND huyện đã tổ chức lớp tập huấn hướng dẫn sử dụng phần mềm hệ thống thông tin tài chính. Tham gia tập huấn có 20 học viên là các kế toán của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện.
IMG_20191121_094042.jpg
Tại lớp tập huấn, các học viên được giới thiệu tổng quan về phần mềm; hướng dẫn các chức năng về tạo lập, tổng hợp, trình thẩm định phê duyệt, lập dự toán, bổ sung dự toán; theo dõi số liệu thu chi; báo cáo quyết toán

Qua lớp tập huấn giúp các kế toán nắm rõ hơn việc sử dụng phần mềm hệ thống thông tin tài chính, thực hiện tốt hơn việc quản lý ngân sách nhà nước trong việc lập, tổng hợp phân bổ dự toán, báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước… Theo kế hoạch, từ ngày 22 đến 25/11, huyện sẽ tiếp tục tập huấn cho kế toán các trường học và 08 xã, thị trấn.
 
                                                                   Tuyết Mai TTVHTTTT Đak Pơ


Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 275
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275