CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Tin Tức > Hoạt động của huyện > Hội nghị phổ biến kiến thức về Khoa học và Công nghệ phục vục phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn

Hội nghị phổ biến kiến thức về Khoa học và Công nghệ phục vục phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn huyện

Ngày đăng bài: 19/06/2018
Sáng 15/6/2018 tại Hội trường huyện Đak Pơ, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh đã tổ chức Hội nghị phổ biến kiến thức về Khoa học và Công nghệ (KH&CN) phục vục phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện.
Đến dự và làm việc có đại diện lãnh đạo Sở KH&CN tỉnh; đồng chí Ngô Khắc Ngọc – Bí thư Huyện ủy; đại diện lãnh đạo: HĐND, các Ban HĐND, thường trực UBMTTTVN huyện; Phó Chủ tịch UBND huyện; lãnh đạo các cơ quan chuyên môn và các đoàn thể của huyện; Bí thư, Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND, công chức theo dõi nông nghiệp các xã, thị trấn cùng hơn 50 đại biểu đến từ các Hợp tác xã, doanh nghiệp trên địa bàn huyện.
692544214f7fae21f76e.jpg

Hội nghị đã nghe báo cáo ba chuyên đề, bao gồm: Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4; Hệ sinh thái khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo; Hướng dẫn đăng ký và bảo hộ nhãn hiệu sản phẩm, dịch vụ hàng hóa. Mục đích của Hội nghị nhằm thúc đẩy và hỗ trợ hoạt động xây dựng, tích hợp nguồn lực thông tin KHCN quốc gia, phổ biến thông tin KHCN cho hoạch định chiến lược, chính sách, cho đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp quốc gia (Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia), cho ứng dụng công nghệ tiên tiến trong sản xuất kinh doanh...

04295ee85ab4bbeae2a5.jpg

Kết thúc Hội nghị, đại diện lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ tiến hành bàn giao kết quả nghiên cứu và sản phẩm kèm theo của các nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã hoàn thành cho đại diện lãnh đạo UBND huyện.
Nguyễn Thị Ngọc Huyền – Văn phòng HĐND và UBND huyện.


Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 269
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275