CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Tin Tức > Hoạt động của huyện > UBND huyện tổ chức họp thành viên thường kỳ tháng 11 năm 2023

UBND huyện tổ chức họp thành viên thường kỳ tháng 11 năm 2023

Ngày đăng bài: 10/11/2023
Chiều ngày 09/11/2023, tại Phòng họp UBND huyện, đồng chí Bùi Văn Khánh - Chủ tịch UBND huyện đã chủ trì cuộc họp thành viên UBND huyện thường kỳ tháng 11 năm 2023. Tham dự họp có đồng chí Bùi Thị Thương - Phó Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí đại diện Ban Thường trực UBMTTQVN huyện, Ban Dân tộc HĐND huyện, các đoàn thể huyện.

z4895020029627_c6313a6471a14053f8d86659691d056a.jpg

Trong tháng 10/2023, UBND huyện đã tập trung chỉ đạo rà soát, đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, xây dựng Kế hoạch năm 2024. Tổ chức Hội nghị sơ kết sản xuất vụ mùa năm 2023 và triển khai kế hoạch sản xuất vụ đông xuân 2023-2024, kết thúc sản xuất vụ mùa, toàn huyện đã gieo trồng được 16.308,3 ha cây trồng các loại, đạt 100,3% kế hoạch, tăng 2,9% so với cùng kỳ, thời tiết trong vụ tương đối thuận lợi nên năng suất của các loại cây trồng đạt và vượt so với kế hoạch đề ra. Tập trung thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án Tăng cường Kết nối giao thông khu vực Tây nguyên đoạn qua huyện. Đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thi công, giải ngân nguồn vốn đầu tư công, đến nay khối lượng thực hiện, giải ngân 29.492,8 triệu đồng, đạt 30,7%. Tập trung thực hiện nguồn vốn thuộc 03 chương trình MTQG, nhất là nguồn vốn từ năm 2022 chuyển sang. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện thực hiện được 28.152,15 triệu đồng, đạt 71,36% kế hoạch; phần huyện thu hưởng thực hiện được 24.815,23 triệu đồng, đạt 67,62% kế hoạch. Triển khai kế hoạch dạy và học theo hướng dẫn của ngành cấp trên; tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống bệnh sốt xuất huyết, đau mắt đỏ. Hoàn thành công tác điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2023; toàn huyện có 812 hộ nghèo, chiếm 6,97%; 979 hộ cận nghèo, chiếm 8,4% tổng số hộ trên địa bàn huyện. Duy trì công tác tiếp công dân; trong tháng, Ban Tiếp công dân huyện đã tiếp 04 lượt công dân. Tập trung chỉ đạo, giải quyết xong 03 đơn của công dân liên quan đến lĩnh vực đất đai. Đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn.
Tại cuộc họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong 02 tháng còn lại của năm 2023.
Kết luận cuộc họp, đồng chí Bùi Văn Khánh - Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục rà soát kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, đề ra biện pháp, tập trung chỉ đạo, thực hiện quyết liệt, đảm bảo thực hiện đạt và vượt tất cả các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023. Trong đó, chủ động, linh hoạt trong quá trình tham mưu, thực hiện các nhiệm vụ được giao, nhất là thực hiện các chương trình MTQG trên địa bàn. Tăng cường bám sát cơ sở, kịp thời báo cáo, đề xuất giải pháp để giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. Tập trung giải quyết dứt điểm các đơn kiến nghị, khiếu nại của công dân; tiếp tục thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, nhất là việc thực hiện thủ tục hành chính tại Bộ phận một cửa các cấp....


Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 275
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275