CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Special Pages > Thông báo > Thông báo: Kế hoạch tiếp xúc cử tri sau kỳ hợp thứ Mười sáu, HĐND tỉnh khóa XI

Thông báo: Kế hoạch tiếp xúc cử tri sau kỳ hợp thứ Mười sáu, HĐND tỉnh khóa XI

Ngày đăng bài: 18/12/2020
Tải Thông báo tại đây


Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 275
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275