Trang chủ > Phòng chống tham nhũng > Bảo trợ xã hội

Báo cáo 33/BC-UBND

Báo cáo V/v rà soát, thống kê báo cáo danh sách người tham gia HĐKC nhiễm CĐHH bị mất giấy tờ, chưa được thụ hưởng chính sách ưu đãi

05/07/2023

02/3/2023

Công văn 68/UBND

Về việc báo giảm đối tượng bảo trợ xã hội

26/03/2022

25/03/2022

Công văn 67/UBND

Về việc báo giảm đối tượng bảo trợ xã hội

26/03/2022

25/03/2022

Công văn 21/UBND

Công văn đề nghị hỗ trợ mai táng phí đối với đối tượng bảo trợ xã hội

25/03/2022

25/01/2022

Kế hoạch 37/UBND

Về việc đề nghị giảm chế độ bảo trợ xã hội

25/03/2022

21/01/2022

Công văn 24/UBND

Về việc đề nghị giải quyết chế độ bảo trợ xã hội

25/03/2022

26/01/2022

Công văn 23/UBND

Về việc đề nghị giải quyết chế độ bảo trợ xã hội

25/03/2022

26/01/2022

Công văn 65/UBND

Về việc đề nghị giải quyết chế độ bảo trợ xã hội

25/03/2022

24/3/2022

Công văn 66/UBND

Về việc đề nghị giải quyết chế độ bảo trợ xã hội

25/03/2022

24/3/2022

Công văn 66/UBND

Về việc đề nghị giải quyết chế độ bảo trợ xã hội

25/03/2022

24/3/2022

 |<  < 1 - 2  >  >| 

Cơ quan: Huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 269
Email: ubndakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275