Trang chủ > Phòng chống tham nhũng > Lĩnh vực Đất đai- Môi trường

Thông báo 32/TB-UBND

Về việc kết thúc công khai kết quả thẩm tra nguồn gốc sử dụng đất

07/04/2022

04/4/2022

Công văn 46/UBND

Về việc xác nhận trực tiếp sản xuất nông nghiệp

26/03/2022

01/03/2022

Công văn 52/UBND

Về việc xác nhận trực tiếp sản xuất nông nghiệp

26/03/2022

03/03/2022

Công văn 47/UBND

Về việc xác nhận trực tiếp sản xuất nông nghiệp

26/03/2022

01/3/2022

Thông báo 02/TB-UBND

Thông báo công khai kết quả thẩm tra hồ sơ đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất

25/03/2022

10/01/2022

Thông báo 27/TB-UBND

Thông báo công khai kết quả thẩm tra hồ sơ đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất

25/03/2022

18/3/2022

Công văn 61/UBND

Tham gia góp ý dự thảo quy chế phối hợp về quản lý tài nguyên nước

25/03/2022

15/3/2022

Công văn 17/UBND

Công văn về việc quản lý khoáng sản trên địa bàn

25/03/2022

24/01/2022

Thông báo 14/TB-UBND

Thông báo liên quan đến việc đảm bảo vệ sinh môi trường trên địa bàn thị trấn năm 2022

25/03/2022

24/02/2022

Thông báo 05/TB-UBND

Thông báo kết thúc công khai hồ sơ đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất

25/03/2022

13/01/2022

 |<  < 1 - 2  >  >| 

Cơ quan: Huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 269
Email: ubndakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275