Trang chủ > Phòng chống tham nhũng > Lĩnh vực Đất đai- Môi trường

Báo cáo 108/BC -UBND

Báo cáo Phối hợp xác định đối tượng quản lý, sử dụng đất và thời điểm hình thành vật kiến trúc trên đất phục vụ công tác GPMB thực hiện dự án Đường Nguyễn Trãi (đoạn Lê Thánh Tông đến đường Lê Lợi)

05/07/2023

09/6/2023

Báo cáo 100/BC-UBND

Báo cáo Kết quả công tác cấp phép, quản lý trật tự xây dựng 06 tháng đầu năm 2023

05/07/2023

30/5/2023

Báo cáo 65/BC-UBND

Báo cáo Kết quả hưởng ứng Ngày Nước thế giới, Ngày khí tượng thế giới và chiến dịch Giờ Trái đất năm 2023

05/07/2023

07/4/2023

Báo cáo 54/BC-UBND

Báo cáo Công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường; Quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn trong quý I năm 2023 (bổ sung)

05/07/2023

21/3/2023

Báo cáo 53/BC-UBND

Báo cáo Việc triển khai thực hiện công tác lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn thị trấn Đak Pơ

05/07/2023

20/3/2023

Báo cáo 38/BC-UBND

Báo cáo Công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường; Quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn trong quý I năm 2023

05/07/2023

09/3/2023

Thông báo 32/TB-UBND

Về việc kết thúc công khai kết quả thẩm tra nguồn gốc sử dụng đất

07/04/2022

04/4/2022

Công văn 46/UBND

Về việc xác nhận trực tiếp sản xuất nông nghiệp

26/03/2022

01/03/2022

Công văn 52/UBND

Về việc xác nhận trực tiếp sản xuất nông nghiệp

26/03/2022

03/03/2022

Công văn 47/UBND

Về việc xác nhận trực tiếp sản xuất nông nghiệp

26/03/2022

01/3/2022

 |<  < 1 - 2 - 3  >  >| 

Cơ quan: Huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 269
Email: ubndakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275