Trang chủ > Giới thiệu > Quá trình hình thành và Phát triển
I. Đặc điểm tình hình chung quá trình hình thành phát triển
Thị trấn Đak Pơ được thành lập theo Nghị định số 155/2003/NĐ-CP ngày 09/12/2003 của Chính phủ. Địa bàn nằm trên trục giao thông Quốc lộ 19 là khu vực trung tâm hành chính của huyện, là vùng kinh tế động lực của huyện Đak Pơ. Có tổng diện tích tự nhiên 2.101,59 ha, phía Đông giáp xã Tân An, Cư An, phía Tây giáp xã An Thành, phía Nam giáp xã An Thành, Yang Bắc, phía Bắc giáp xã An Thành và xã Kông Lơng Khơng thuộc huyện KBang. Dân cư phân bổ đều và sinh sống tại 04 tổ dân phố và 03 làng đồng bào dân tộc thiểu số Bahnar. Dân số có 1.430 hộ, 5.309 khẩu, trong đó DTTS 332 hộ, 1.351 khẩu, chiếm 25,4% dân số, có 8 dân tộc anh em sinh sống trên địa bàn, nhân dân địa phương sống chủ yếu bằng sản xuất nông nghiệp, chiếm hơn 84% tổng số lao động trên địa bàn, còn lại là sản xuất Tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ và buôn bán hàng nông sản.
Sau khi được thành lập, mặc dù còn bộn bề khó khăn, song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện cùng với sự nỗ lực của tập thể Đảng bộ và nhân dân thị trấn đã có nhiều cố gắng trong lao động, sản xuất, phát huy tối đa lợi thế là một đơn vị nằm ở trung tâm hành chính huyện Đak Pơ. Đến nay, cơ sở hạ tầng đã được đầu tư đồng bộ, khang trang, diện mạo đô thị có nhiều khởi sắc, đời sống văn hóa, vật chất và tinh thần của nhân dân có nhiều đổi mới rõ nét, thu nhập bình quân đầu người tăng cao, khoảng cách giàu, nghèo giữa vùng kinh và các vùng đồng bào dân tộc thiểu số dần được thu hẹp; tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn luôn được giữ vững. Đến tháng 9/2008, thị trấn Đak Pơ đã được UBND tỉnh công nhận là Đô thị loại V, đến 23/12/2013 đơn vị đã được Chỉnh phủ ban hành Nghị quyết thành lập thị trấn Đak Pơ.

Cơ quan: Huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 269
Email: ubndakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275