Trang chủ > Giới thiệu > Cơ cấu tổ chức
A CÁN BỘ CHUYÊN TRÁCH THỊ TRẤN
1 Hoàng Thị Minh Tâm Bí Thư Đảng ủy 
2 Nguyễn Quốc Hương Phó Bí thư TT Đảng ủy; Chủ tịch HĐND
3 Nguyễn Thế Công Phó Chủ tịch HĐND
4 Ngô Thanh Phong Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND
5 Bùi Duy Nhất Phó Chủ tịch UBND
6 Nguyễn Thị Xuân Trường Chủ tịch UBMTTQ
7 Ngô Hữu Mến Bí thư Đoàn thị trấn
8 Phạm Thị Mỹ Nữ Chủ tịch Hội LH Phụ nữ
9 Bùi Văn Hon Chủ tịch hội Nông dân
10 Thân Đức Thành Chủ tịch Hội Cựu chiến binh
 
B CÔNG CHỨC THỊ TRẤN
1 Nguyễn Trung Đông Chỉ huy Trưởng Quân sự
2 Phan Thị Kiều Sương Văn phòng - TK
3 Nguyễn Văn Đạt Văn phòng - TK
4 Nguyễn Đình Tuyền Địa chính -Xây dựng- ĐT&MT
5 Phạm Ngọc Tuấn Địa chính -Xây dựng- ĐT&MT
6 Đinh Nguyên Thị Thúy Hằng Kế toán - TC
7 Đinh HLơr Tư pháp - HT
8 Hoàng Thị Bích Hương Tư pháp - HT
9 Nguyễn Thị Mỹ Sang Văn hóa - Xã hội
10 Đinh Văn Noi VHXH-TDTT
 
C NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÔNG CHUYÊN TRÁCH THỊ TRẤN
1 Nguyễn Thị Hoàng Thắm Kiểm tra - Tổ chức
2 Đinh Đưm Phó CT UBMTTQ TT
3 Đinh Thị Lot Phó Bí thư Đoàn TT
4 Đinh Thị Phương Phó CT Hội Phụ nữ
5 Đinh Huốc Phó CT Hội Nông dân
6 Đặng Tấn hòa Bí thư Chi bộ TDP3
7 Nguyễn Quốc Trọng Chủ tịch Hội Người cao tuổi
8 Bùi Bá Sinh Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ
9 Đỗ Xuân Thiều Chỉ huy phó BCH Quân sự thị trấn
10 Nguyễn Hoàng Huy Văn Phòng Đảng ủy- Tuyên giao, Dân vận
11 Đinh Brưng Thú y-Chăn nuôi
 
D NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÔNG CHUYÊN TRÁCH Ở TỔ DÂN PHỐ, LÀNG
1 Nguyễn Hữu Tuấn Tổ trưởng TDP 1
2 Lê Văn Khánh Tổ trưởng TDP 2
3 Trịnh Thái Sơn Tổ trưởng TDP 3
4 Trần Ngọc Kưu Tổ trưởng TDP 4
5 Đinh Pó Trưởng làng Leng Tô
6 Đinh Glái Trưởng làng H'Ven
7 Siu Biên Trưởng làng Gliek
8 Trương Thị Xuân Loan Trưởng ban công tác MT TDP 1
9 Nguyễn Thị Phong Lan Trưởng ban công tác MT TDP 2
10 Cao Thị Chửng Trưởng ban công tác MT TDP 3
11 Trần Văn Tải Trưởng ban công tác MT TDP 4
12 Đinh Đen Trưởng ban công tác MT làng Leng Tô
13 Đinh Văn Rôn Trưởng ban công tác MT làng Hven
14 Đinh Văn Hluynh Trưởng ban công tác MT làng Gliek
 
E NGƯỜI TRỰC TIẾP THAM GIA CÔNG VIỆC Ở TỔ DÂN PHỐ, LÀNG
1 Nguyễn Thương Công an viên TDP 1
2 Trần Văn Thảo Công an viên TDP 2
3 Nguyễn Minh Tính Công an viên TDP 3
4 Hà Đình Hài Công an viên TDP 4
5 Y Sam CAV làng Leng Tô
6 Đinh Văn Duyn CAV làng H'ven
7 Đinh Tin CAV làng Gliek
8 Phan Văn Vịnh PBT. Chi bộ TDP 1
9 Nguyễn Văn Toàn PBT. Chi bộ TDP 4
10 Vũ Hữu Dũng Tổ phó Tổ dân phố 1
11 Phan Thanh Tùng Tổ phó TDP 2
12 Võ Thanh Tùng Tổ phó TDP 3
13 Lê Hồng Phong Tổ phó TDP 4
14 Đinh Hom Phó Trưởng làng Leng Tô
15 Đinh Huưng Phó Trưởng làng Hven
16 Đinh Văn Tu Phó Trưởng làng Gliek
17 Đặng Văn Thành Bí thư  Chi đoàn TDP 1
18 Nguyễn Văn Trường BT chi đoàn TDP2
19 Võ Văn Thương BT chi đoàn TDP3
20 Hà Xuân Hảo Bí thư  Chi đoàn TDP 4
21 Đinh Thưng Bí thư chi đoàn LengTô
22 Đinh Chun Bí thư chi đoàn HVen
23 Đinh Hýt Bí thư chi đoàn Gliek
24 Đinh Thị Hường Chi hội trưởng Chi hội PN TDP 1
25 Nguyễn Thị Huế Chi hội trưởng Chi hội PN TDP 2
26 Trần Thị Lài Chi hội trưởng Chi hội PN TDP 3
27 Đặng Thị Là Chi hội trưởng Chi hội PN TDP 4
28 Đinh Thị Lách Chi hội trưởng Chi hội PN làng Leng Tô
29 Vi Thị Huy Du Chi hội trưởng Chi hội PN làng H'Ven
30 Đinh Thị Kít Chi hội trưởng Chi hội PN làng GLIek
31 Phạm Minh Tâm Chi hội trưởng Chi hội ND TDP 2
32 Nguyễn Văn Tùng Chi hội trưởng Chi hội ND TDP 3
33 Lê Hồng Phong Chi hội trưởng Chi hội ND TDP 4
34 Đinh Đơn Chi hội trưởng Chi hội ND làng Leng Tô
35 Đinh Bir Chi hội trưởng Chi hội ND làng H'Ven
36 Đinh Khem Chi hội trưởng Chi hội ND làng Gliek
37 Trần Văn Dần Chi hội trưởng Chi hội CCB TDP 2
38 Phạm Cao Đường Chi hội trưởng Chi hội CCB TDP 4
39 Đinh Hin Chi hội trưởng Chi hội CCB làng Leng Tô
40 Đinh Miu Chi hội trưởng Chi hội CCB làng H'Ven
41 Đinh Khô Chi hội trưởng Chi hội CCB làng Gliek

Cơ quan: Huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 269
Email: ubndakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275