Trang chủ > Chỉ đạo, điều hành > Ý kiến chỉ đạo, điều hành của LĐ
Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Công văn 96/QUBND

Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ tưới tiên tiến, tiết kiệm

20/04/2022

18/4/2022

Công văn 85/UBND

Triển khai công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn

20/04/2022

07/4/2022

Công văn 44/UBND

Về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày quyền của người tiêu dùng Việt Nam

26/03/2022

25/02/2022

Công văn 50/UBND

Về việc tiếp tục triển khai các biện pháp phòng chống dịch Covid 19 trên địa bàn thị trấn

26/03/2022

02/03/2022

Công văn 62/UBND

Về việc tiếp tục triển khai các biện pháp phòng chống dịch viêm da nổi cục trên đàn bò

26/03/2022

23/03/2022

Công văn 48/UBND

Về việc tạm dừng một số hoạt động theo nghị quyết 128

25/03/2022

01/3/2022

Công văn 18/UBND

Về việc triển khai các giải pháp phòng chống cúm gia cầm

25/03/2022

24/01/2022

Công văn 59/UBND

Về việc triển khai các giải pháp chăm sóc và xử lý bệnh viêm da nổi cục trên đàn trâu bò

25/03/2022

11/3/2022

Công văn 27/UBND

Về việc triển khai các biện pháp ổn định phát triển chăn nuôi

25/03/2022

26/01/2022

Công văn 49/BCĐ

Tăng cường quản lý các trường hợp F0 điều trị tại nhà

25/03/2022

02/3/2022

 |<  < 1 - 2  >  >| 


 

Cơ quan: Huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 269
Email: ubndakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275