Trang chủ > Phòng chống tham nhũng > Lĩnh vực đầu tư mua sắm

Quyết định 21/QĐ-UBND

về việc phê duyệt lựa chọn nhà thầu sửa chữa nhà công an thị trấn

05/07/2023

30/5/2023

Quyết định 305/QĐ-UBND

Về việc phê duyệt hồ sơ xây dựng công trình kiên cố hóa đường giao thông tổ dân phố 3

29/03/2022

29/3/2022

Quyết định 304/QĐ-UBND

Về việc phê duyệt hồ sơ xây dựng công trình kiên cố hóa đường giao thông nông thôn tổ dân phố 1

29/03/2022

29/3/2022

Báo cáo 06/BC-UBND

Báo cáo về việc đăng ký đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 -2025 từ nguồn ngân sách huyện

24/03/2022

14/01/2022

Kế hoạch 23/KH-UBND

Kế hoạch phòng chống tham nhũng năm 2022

23/03/2022

22/02/2022


Cơ quan: Huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 269
Email: ubndakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275