Trang chủ > Phòng chống tham nhũng > Lĩnh vực Quy hoạch

Báo cáo 27/BC-UBND

Báo cáo công tác quy hoạch nghĩa trang giai đoạn 2 năm 2020 - 2030

25/03/2022

10/3/2022

Báo cáo 29/BC-UBND

Báo cáo công tác triển khai quy hoạch chi tiết các khu dân cư

24/03/2022

11/3/2022

Báo cáo 25/BC-UBND

Báo cáo tham gia dự thảo 38 đề xuất quy hoạch tỉnh Gia Lai

24/03/2022

09/3/2022

Báo cáo 17/BC-UBND

Báo cáo tham gia ý kiến bổ sung dự án cụm công nghiệp số 1 huyện Đak Pơ

24/03/2022

01/3/2022

Kế hoạch 23/KH-UBND

Kế hoạch phòng chống tham nhũng năm 2022

23/03/2022

22/02/2022


Cơ quan: Huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 269
Email: ubndakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275