Trang chủ > Phòng chống tham nhũng > Văn hóa- Xã hội

Công văn 63/UBND

Công văn về việc bổ sung hộ nghèo, cận nghèo năm 2022

25/03/2022

24/3/2022

Quyết định 229/QĐ-UBND

Quyết định công nhận hộ nông lâm, ngư nghiệp có mức sông trung bình năm 2022

24/03/2022

14/3/2022

Công văn 36/UBND

Về việc đề nghị hỗ trợ nhà ở

24/03/2022

21/2/2022

Báo cáo 18/BC-UBND

Báo cáo kết quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững

24/03/2022

03/3/2021


Cơ quan: Huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 269
Email: ubndakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275