Trang chủ > Phòng chống tham nhũng > Lĩnh vực Kinh tế

Kế hoạch 20/KH-UBND

Kế hoạch phòng chống bệnh viêm da nổi cục 2022 - 2030

02/11/2022

11/02/2022

Quyết định 12/QĐ-UBND

Quyết định thành lập ban quản lý các chương trình mục tiêu quốc thị trấn Đak Pơ giai đoạn 2021- 2025gia

25/03/2022

09/02/2022

Thông báo 25/TB-UBND

Thông báo kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2022

25/03/2022

03/03/2022

Kế hoạch 23/KH-UBND

Kế hoạch phòng chống tham nhũng năm 2022

23/03/2022

22/02/2022


Cơ quan: Huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 269
Email: ubndakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275