Trang chủ > Phòng chống tham nhũng > Lĩnh vực Kinh tế

Báo cáo 118/BC-UBND

Báo cáo quyết toán thu, chi ngân sách năm 2022

05/07/2023

13/6/2023

Công văn 57/UBND

Về việc triển khai nguồn vốn khuyến công địa phương năm 2022

26/03/2022

09/03/2022

Công văn 46/UBND

Về việc giám sát đánh giá đầu tư các dự án đầu từ sử dụng ngân sách nhà nước

26/03/2022

23/02/2022

Công văn 19/UBND

Về việc triển khai nghị định số 03/2022 của Chính phủ quy định xử phạt vị phạm hành chính trong lĩnh vực phòng chống thiên tại thủy lợi, đê điều

26/03/2022

25/01/2022

Công văn 60/UBND

Về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 32 và Quyết định số 1058 ngày 19/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ

26/03/2022

11/3/2022

Kế hoạch 23/KH-UBND

Kế hoạch phòng chống tham nhũng năm 2022

23/03/2022

22/02/2022


Cơ quan: Huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 269
Email: ubndakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275