Trang chủ > Văn bản
Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Báo cáo 197/BC-UBND

Báo cao công tác năm 2022

06/12/2022

29/11/2022

Báo cáo 179/BC-UBND

Báo cáo xã phường phù hợp với trẻ em

06/12/2022

04/11/2022

Báo cáo 50/BC-UBND

Báo cáo công tác tháng 4 nhiệm vụ công tác tháng 5 năm 2022

20/04/2022

14/4/2022

Quyết định 31/KH-UBND

Kế hoạch thực hiện công tác quốc phòng- quân sự địa phương năm 2022

07/04/2022

01/02/2022

Công văn 35/UBND

Về việc đề nghị cung cấp thông tin hộ tịch của bà Trần Thị Hồng Văn

26/03/2022

21/02/2022

Công văn 22/UBND

Về việc đề nghị cung cấp thông tin hộ tịch của bà Nguyễn Thị Thu Cúc

26/03/2022

25/01/2022

Công văn 12/UBND

Về việc đề nghị cung cấp thông tin hộ tịch của ông Thân Văn Tấn

26/03/2022

18/01/2022

Công văn 16/UBND

Về việc cung cấp thông tin hộ tịch của bà Võ Thị Quận

26/03/2022

21/01/2022

Công văn 13/UBND

Về việc xác minh lại thông tin hộ tịch đăng ký lại khai sinh cho ông ĐInh Đơm

26/03/2022

18/01/2022

Công văn 14/UBND

Về việc xác minh thông tin hộ tịch đăng ký lại khai sinh của bà Đinh Thị Hoăn

26/03/2022

18/01/2022

 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6  >  >| 

Cơ quan: Huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 269
Email: ubndakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275