Trang chủ > Văn bản
Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Quyết định 470/QĐ-UBND

Quyết định 470 ngày 20/4/2023

27/07/2023

20/4/2023

Quyết định 572/QĐ-UBND

Quyết định 572 ngày 23/5/2023

27/07/2023

23/5/2023

Quyết định 490/QĐ-UBND

Quyết định 490/QĐ ngày 26 tháng 4 năm 2023

27/07/2023

26/4/2023

Quyết định 571QĐ-UBND

Quyết định 571 ngày 23 tháng 5 năm 2023

27/07/2023

23/5/2023

04/7/2023 707/QĐ-UBND

Quyết định 707 ngày 04/7/2023 về việc sửa đổi lĩnh vực môi trường

27/07/2023

04/7/2023

Quyết định 616/QĐ-UBND

Quyết định 616 ngày 30/5/2023

27/07/2023

30/5/2023

Quyết định 101/QĐ-UBND

Quyết định 101 ngày 22/2/2023 về việc công bố 02 thủ tục hành chính người có công

27/07/2023

22/02/2023

Quyết định 168/QĐ-UBND

Quyết định 168 ngày 17 tháng 3 năm 2023 về công bố 02 thủ tục hành chính tiếp công dân

27/07/2023

17/3/2023

Quyết định 457/QĐ-UBND

Quyết định ban hành quy trình nội bộ tiếp công dân

27/07/2023

17/4/2023

Kế hoạch 93/KH-UBND

Kế hoạch Tổ chức sinh hoạt “Ngày pháp luật” Quý II và Tổng kết 10 năm thi hành Luật hòa giải ở cơ sở trên địa bàn thị trấn

05/07/2023

03/7/2023

 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9  >  >| 

Cơ quan: Huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 269
Email: ubndakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275