Trang chủ > Văn bản > Văn bản UBND
Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Báo cáo 197/BC-UBND

Báo cao công tác năm 2022

06/12/2022

29/11/2022

Báo cáo 179/BC-UBND

Báo cáo xã phường phù hợp với trẻ em

06/12/2022

04/11/2022

Báo cáo 50/BC-UBND

Báo cáo công tác tháng 4 nhiệm vụ công tác tháng 5 năm 2022

20/04/2022

14/4/2022

Quyết định 31/KH-UBND

Kế hoạch thực hiện công tác quốc phòng- quân sự địa phương năm 2022

07/04/2022

01/02/2022

Công văn 41/UBND

Về việc tuyên truyền hưởng ứng giờ trái đất

25/03/2022

23/02/2022

Báo cáo 14/BC-UBND

Về việc đăng ký công trình thủy lợi nhỏ theo Nghị quyết 03 của Huyện ủy

25/03/2022

15/02/2022

Công văn 54/UBND

Hướng dẫn công tác phòng chống dịch Covid 19 tại chợ

25/03/2022

08/3/2022

Công văn 28/UBND

Hướng dẫn công tác phòng chống dịch bệnh trên cây mỳ

25/03/2022

26/01/2022

Kế hoạch 25/KH-UBND

Kế hoạch thu gom, giảm thiểu bao bì thuốc bảo vệ thực vật và chất thải nhựa trên địa bàn thị trấn Đak Pơ năm 2022

25/03/2022

01/3/2022

Kế hoạch 21/KH-UBND

Kế hoạch tổ chức đại hội thể dục thể thao thị trấn lần thứ V năm 2022

25/03/2022

17/02/2022

 |<  < 1 - 2  >  >| 


 

Cơ quan: Huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 269
Email: ubndakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275