Trang chủ > Dự án , hạng mục đầu từ
Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Công văn 01/UBND

Vê việc tiếp tục cấp biển số nhà trên địa bàn thị trấn

23/03/2022

04/01/2022 

Cơ quan: Huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 269
Email: ubndakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275