Trang chủ > Phòng chống tham nhũng > Lĩnh vực Dân tộc

Báo cáo 107/BC-UBND

Báo cáo Công tác tuyên truyền về tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số

05/07/2023

09/6/2023

Báo cáo 106/BC-UBND

Báo cáo Tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, tình hình tự tử trên địa bàn thị trấn 6 tháng đầu năm 2023

05/07/2023

09/6/2023

Báo cáo 63/BC-UBND

Báo cáo Tình hình thực hiện chính sách tín dụng đối với đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn thị trấn giai đoạn 2020 - 2021

05/07/2023

05/4/2023

Báo cáo 33/BC-UBND

Báo cáo Tình hình đời sống trong vùng đồng bào DTTS sau tết Nguyên đán

05/07/2023

02/3/2023

Báo cáo 22/BC-UBND

Báo cáo rà soát, xác định đăng ký danh mục, kinh phí phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn II năm 2021 - 2025

24/03/2022

08/3/2022

Kế hoạch 23/KH-UBND

Kế hoạch phòng chống tham nhũng năm 2022

23/03/2022

22/02/2022


Cơ quan: Huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 269
Email: ubndakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275