Trang chủ > Thống kê, báo cáo > Kinh tế - xã hội
Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Báo cáo 08/BC-UBND

Báo cáo công tác tháng 1 nhiệm vụ công tác tháng 2 năm 2022

24/03/2022

19/01/2022

Báo cáo 16/BC-UBND

Báo cáo tình hình công tác tháng 2 nhiệm vụ công tác tháng 3 năm 2022

24/03/2022

24/2/2022

Báo cáo 34/BC-UBND

Báo cáo cải cách hành chính quý I năm 2022

24/03/2022

16/3/2022

Báo cáo 30/BC_UBND

Báo cáo các cơ sở chăn nuôi trong khu vực không được phép chăn nuôi

24/03/2022

11/3/2022

Báo cáo 15/BC-UBND

Báo cáo thực thiện Chỉ thị 9095 của Bộ nông nghiệp ngày 30 tháng 12 năm 2021

24/03/2022

17/2/2022

Công văn 01/UBND

Vê việc tiếp tục cấp biển số nhà trên địa bàn thị trấn

23/03/2022

04/01/2022 

Cơ quan: Huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 269
Email: ubndakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275