Trang chủ > Thông báo
Default news teaser image
Thông báo nghỉ lễ 30/4 - 01/5
Thực hiện Thông báo số 36/TB- UBND ngày 06/4/2022 của UBND huyện Đak Pơ về việc nghỉ lễ và treo cờ tổ quốc nhân dịp nghỉ lễ Giổ tổ Hùng Vương. Chào mừng kỷ niệm 47 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và ngày Quốc tế lao động 01/5: UBND thị trấn Đak Pơ thông báo như sau:
Dịp lễ 47 năm ngày giải phóng miền nam, thống nhất đất nước ( 30/4/.1975- 30/4/2022) và ngày  Quốc tế Lao động 01/5 được nghỉ liên tiếp 04 ngày, từ thứ bảy ngày 30/4/2022 đến hết thứ ba ngày 03/5/2022.

Default news teaser image
Thông báo về việc nghỉ lễ và treo cờ tổ quốc nhân dịp nghỉ lể Giổ Tổ Hùng Vương chào mừng kỷ niệm 47 năm ngày giải phóng miền nam, thống nhất đất nước
Thực hiện Thông báo số 36/TB - UBND huyện Đak Pơ về việc nghỉ lễ và treo cờ Tổ quốc nhân dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, chào mừng kỷ niệm 47 năm ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và ngày Quốc tế lao động 01/5, UBND thị trấn Đak Pơ thông báo như sau:
1. Về treo cờ Tổ quốc:  Các cơ quan, đơn vị, công sở và hộ gia đình treo cờ Tổ quốc chào mừng kỷ niệm 47 năm ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước ( 30/4/1975- 30/4/2022) và ngày Quốc tế Lao động 01/5 từ chiều ngày 29/4/2022 đến hết ngày 01/5/2022

Default news teaser image
THÔNG BÁO
Về việc treo cờ tổ quốc nhân diệp tết nguyên đán mậu tuất 2018

Default news teaser image
Về việc treo cờ Tổ quốc chào mừng kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng tỉnh Gia Lai
Nhằm thiết thực chào mừng kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng tỉnh Gia Lai (17/3/1975 - 17/3/2015), Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai thông báo treo cờ Tổ quốc trong toàn tỉnh để chào mừng như sau:         Cơ quan: Huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 269
Email: ubndakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275