Trang chủ > Phổ biến giáo dục pháp luật > Văn bản phổ biến giáo dục pháp luật
Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Quyết định 1449/QĐ-UBND

Quyết định tạm hoãn và gọi nhập ngũ năm 2023

13/12/2022

12/12/2022

Công văn 07/UBND

Về việc kiện toàn tuyên truyền viên pháp luật

25/03/2022

14/01/2022

Kế hoạch 02/KH-UBND

Kế hoạch triển khai công tác rà soát văn bản pháp luật năm 2022

25/03/2022

05/01/20221

Kế hoạch 19?KH-UBND

Kế hoạch triển khai công tác thi hành pháp luật và xử lý vi phạm hành chính năm 2022

25/03/2022

11/2/2022

Kế hoạch 17/KH -UBND

Kế hoạch triển khai phổ biến tuyên truyền các Luật mới Quý I năm 2022

25/03/2022

26/01/2022

Quyết định 13/QĐ-UBND

Quyết định về việc kiện toàn tuyên truyền viên pháp luật

25/03/2022

19/01/2022

Kế hoạch 11/KH-UBND

Kế hoạch liên tịch tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho nông dân trên địa bàn thị trấn năm 2022

25/03/2022

14/01/2022

Kế hoạch 10/KH-UBND

Kế hoạch tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý cho phụ nữ và hòa giải cơ sở năm 2022

25/03/2022

14/01/2022 

Cơ quan: Huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 269
Email: ubndakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275