Trang chủ > Phòng chống tham nhũng > Bảo trợ xã hội

Công văn 53/UBND

Về việc đề nghị tiếp nhận vào cơ sỡ xã hội

25/03/2022

07/3/2022

Thông báo 04/TB-UBND

Thông báo kết quả xét duyệt đối tượng bảo trợ xã hội

24/03/2022

11/01/2022

Thông báo 07/TB-UBND

Thông báo kết quả xét duyệt đối tượng bảo trợ xã hội

24/03/2022

24/01/2022

 |<  <  1 - 2 >  >|

Cơ quan: Huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 269
Email: ubndakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275