Trang chủ > Phòng chống tham nhũng > Lĩnh vực Tư pháp

Báo cáo 110/BC-UBND

Báo cáo Tình hình thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm chống lãng phí; công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm 2023

05/07/2023

12/6/2023

Báo cáo 105/BC-UBND

Báo cáo Tình hình, kết quả thực hiện công tác PBGDPL 6 tháng đầu năm 2023

05/07/2023

02/6/2023

Báo cáo 37/BC-UBND

Báo cáo Kết quả lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) trên địa bàn thị trấn Đak Pơ

05/07/2023

07/3/2023

Kế hoạch 05/KH-UBND

Kế hoạch phân công nhiệm vụ xây dựng thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022

25/03/2022

11/01/2022

Kế hoạch 03/KH-UBND

Kế hoạch tư pháp năm 2022

25/03/2022

11/01/2022

Kế hoạch 01/KH-UBND

Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2022

25/03/2022

07/01/2022

Quyết định 14/QĐ-UBND

Quyết định ban hành Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2022

25/03/2022

07/01/2022

Quyết định 17/QĐ-UBND

Quyết định về việc công nhận hoàn thành nghĩa vụ dân quân năm 2022

25/03/2022

28/2/2022

Quyết định 19/QĐ-UBND

Quyết định huy động lực lượng dân quân năm thứ nhất tham gia huấn luyện năm 2022

25/03/2022

03/3/2022

Thông báo 23/TB-UBND

Thông báo lịch tiếp công dân của chủ tịch UBND thị trấn tháng 3 năm 2022

25/03/2022

28/02/2022

 |<  < 1 - 2  >  >| 

Cơ quan: Huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 269
Email: ubndakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275