Trang chủ > Thống kê, báo cáo > Vệ sinh an toàn thực phẩm
Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Báo cáo 05/BC-UBND

Báo cáo triển khai kế hoạch bảo đảm an toàn thực phẩm tết Trung thu năm 2022

25/11/2022

13/9/2022

Quyết định 01/QĐ-UBND

Quyết định về việc thành lập đoàn kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm nhân dịp tết Nguyên đán năm 2022

25/03/2022

21/01/2022

Công văn 01/UBND

Vê việc tiếp tục cấp biển số nhà trên địa bàn thị trấn

23/03/2022

04/01/2022 

Cơ quan: Huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 269
Email: ubndakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275