TIN TỨC

Trang chủ > Tin tức > UBMTTQVN xã Hà Tam tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất HĐND xã khóa IV, nhiệm kỳ 2021 – 2026

UBMTTQVN xã Hà Tam tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất HĐND xã khóa IV, nhiệm kỳ 2021 – 2026

Ngày đăng bài: 04/02/2021
UBMTTQVN xã Hà Tam tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất  HĐND xã khóa IV, nhiệm kỳ 2021 – 2026
 
      Vào lúc 14 g00 phút ngày 01/02/ 2021 UBMTTQVN xã Hà Tam tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất  HĐND xã khóa IV, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Để  thỏa thuận về cơ cấu, thành phần và số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND xã khóa IV, nhiệm kỳ 2021 – 2026.
Chủ trì Hội nghị: Ông Trương Mộng Sang – CT. UBMTTQVN xã
ht.jpg
Ông Trương Mộng Sang – CT. UBMTTQVN xã - Chủ trì Hội nghị
       Thành phần tham dự hội nghị gồm: TT. HĐND xã khóa III ; Đại diện lãnh đạo UBND xã;Trưởng các hội đoàn thể xã
       Đại biểu mời dự hội nghị: Đ/c: Lê Văn Châu – HUV. BT Đảng ủy xã
       Ông Trương Mộng Sang – chủ tọa Hội nghị đã thông qua chương trình, nội dung của Hội nghị làm việc và Luật bầu cử Quốc Hội và HĐND các cấp, Luật tổ chức chính quyền địa phương; Nghị quyết số:1186/2021/NQ-UBTVQH14; Nghị quyết liên tịch số: 09/2021/NQLT-UBTVQH14-CP-DDCTUBTWWMTTQVN và các văn bản có liên quan.
        Ông Hoàng Trọng huân đại diện TT. HDDNDxax khóa III trình bày dự kiến cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2021 – 2026 của tổ chức chính trị- xã hội, tổ chức xã hội, đơn vị sự nghiệp, thôn, làng.
         Sau khi nghe ông hoàng Trọng huận trình bày dự kiến cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2021 – 2026 Hội nghị đã thảo luận và cơ bản thống nhất với các nội  về cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2021 – 2026 như sau:
Hiep-thuong.jpg
Các thành phần tham dự hội nghị
       Về số lượng: Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thống nhất đại biểu HĐND xã Khóa IV, nhiệm kỳ 2021 – 2026 là 21 người, nhưng để đảm bảo theo quy định của Luật Bầu cử Đại biểu Quốc Hội và HĐND các cấp năm 2015. Hội nghị đi đến thống nhất giới thiệu số lượng người  ứng cử là 38 để chọn, bầu lấy 21 người.
     Về thành phần: Khối Đảng: 01 người; Khối nhà nước (HĐND - UBND): 08 người; Khối Mặt trận và các Đoàn thể  chính trị - xã hội: 10 người; Lực lượng vũ trang: 02 người; trạm y tế: 02 người;  các thôn, làng: 12 người.
      Về cơ cấu: Căn cứ theo Nghị quyết số:1187/2021/NQ-UBTVQH14 ngày 11/1/2021 của Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa 14.
 
Thực hiện: Anh Hùng


Cơ quan: Huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 269
Email: ubndakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275