Trang chủ > Văn bản > Văn bản UBND
Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Thông báo 07/TB-UBND

Phân công lịch trực Tế Nguyên Đán Tân Sửu năm 2021

05/02/2021

05/2/2021

Kế hoạch 07/KH-UBND

Phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021

02/02/2021

2/2/2021

Kế hoạch 06/KH-UBND

Thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021

28/01/2021

28/1/2021

QUYẾT ĐỊNH 135/QĐ-UBND

về việc Ban hành kế hoạch tuyên truyền công tác CCHC năm 2021

31/12/2020

31/12/2020

QUYẾT ĐỊNH 136/QĐ-UBND

Về việc ban hành kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021

31/12/2020

31/12/2020

Kế hoạch 33/KH-UBND

Ứng dụng công nghệ thông tin xã Hà Tam năm 2021

31/12/2020

31/12/2020

Thông báo 46/TB-BCH

lịch trực ứng phó với bão số 9

27/10/2020

27/10/2020

Báo cáo CCHC

Báo cáo Cải cách hành chính quý III/2020

24/08/2020

24/8/2020

QUYẾT ĐỊNH 29/QĐ-UBND

Ban hành quy chế làm việc của Uỷ ban nhân dân xã Hà Tam, nhiệm kỳ 2016-2021 (Sửa đổi, bổ sung)

16/04/2020

16/4/2020

QUYẾT ĐỊNH 30/QĐ-UBND

Phân công nhiệm vụ của Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Ủy viên Uỷ ban nhân dân xã Hà Tam, nhiệm kỳ 2016-2021 (Sửa đổi, bổ sung)

16/04/2020

16/4/2020

 |<  < 1 - 2  >  >| 


 

Cơ quan: Huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 269
Email: ubndakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275