Trang chủ > Văn bản > Văn bản UBND
Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Thông báo 08/TB-UBND

Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND xã tại Hội nghị đánh giá công tác Quý I, triển khai nhiệm vụ công tác Quý II năm 2022

04/11/2022

11/04/2022

Kế hoạch 37/KH-UBND

Tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc năm 2022

01/08/2022

01/8/2022

Kế hoạch 36/KH-UBND

KH phối hợp giúp đỡ, hỗ trợ Hộ nghèo làng Hway thoát nghèo năm 2022

27/07/2022

27/7/2022

Kế hoạch 31/KH-UBND

Tổ chức bầu cử trưởng, phó trưởng thôn, làng nhiệm kỳ 2022-2025

09/06/2022

09/6/2022

Kế hoạch 23/KH-UBND

Thực hiện công tác dân vận chính quyền năm 2022

22/04/2022

22/4/2022

Kế hoạch 24/KH-UBND

Triển khai công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em năm 2022

21/04/2022

21/4.2022

Kế hoạch 22/KH-UBND

Triển khai thực hiện các hoạt động bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ xã Hà Tam năm 2022

21/04/2022

21/4/2022

Kế hoạch 18/KH-UBND

Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn xã Hà Tam năm 2022

21/03/2022

21/3/2022

Chương trình 01/CTr-UBND

CHƢƠNG TRÌNH CÔNG TÁC NĂM 2022 CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ HÀ TAM

25/02/2022

25/2/2022

Kế hoạch 15/KH-UBND

Phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022

25/02/2022

25/2/2022

 |<  < 1 - 2 - 3 - 4  >  >| 


 

Cơ quan: Huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 269
Email: ubndakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275