Trang chủ > Văn bản > Văn bản của Đảng ủy
Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Nghị quyết 21-NQ/ĐU

Nghị quyết về lãnh đạo cộng tác giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2021 - 2025

12/03/2021

12/3/2021

Nghị quyết 19-NQ/ĐU

Nghị quyết về lãnh đạo phát triển sự nghiệp văn hóa - thể dục thể thao giai đoạn 2021 - 2025

12/03/2021

12/3/2021

Nghị quyết 20-NQ/ĐU

Nghị quyết về lãnh đạo phát triển toàn diện công tác giáo dục giai đoạn 2021 - 2025

12/03/2021

12/3/2021

Nghị quyết 18-NQ/ĐU

Nghị quyết về lãnh đạo tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQVN và các tổ chức cính trị - xã hội xã giai đoạn 2021 - 2025

08/02/2021

08/2/2021

Nghị quyết 17-NQ/ĐU

Nghị quyết về lãnh đạo đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND xã giai đoạn 2021 - 2025

05/02/2021

05/2/2021

Kế hoạch 05-KH/ĐU

Tổ chức tọa đàm 90 năm ngày truyền thống công tác dân vận

23/09/2020

23/9/2020

Nghị quyết 09-NQ/ĐU

Nghị quyết Đại Hội Đảng bộ xã Hà Tam lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025

05/06/2020

6/5/2020

Nghị Quyết 116-NQ/ĐU

Lãnh đạo hoàn thiện, nâng cao các tiêu chí nông thôn mới năm 2020

29/04/2020

4/29/2020

Nghị quyết 115-NQ/ĐU

Lãnh đạo công tác quản lý, bảo vệ rừng, trồng rừng năm 2020

29/04/2020

4/29/2020 

Cơ quan: Huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 269
Email: ubndakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275