Trang chủ > Giới thiệu > Quá trình hình thành và Phát triển
quatrinhhinhthanhphattrien.png
 
Xã Hà Tam được thành lập năm 1975, là xã phía Tây của huyện Đak Pơ, cách trung tâm huyện 14 km, ranh giới hành chính giáp với các xã như sau:
Phía Đông giáp xã An Thành (huyện ĐakPơ).
Phía Tây giáp xã H’ra (huyện Mang Yang).
Phía Bắc giáp xã Tơ Tung (huyện KBang).
Phía Nam giáp xã Chưkrey (huyện Kong Chro).
Tổng diện tích tự nhiên toàn xã là 9662,32 ha. Trong đó: diện tích đất nông nghiệp 8690,99 ha chiếm 89,95% diện tích của xã; đất phi nông nghiệp 557,18 ha chiếm 5,77%. (trong đó: đất ở 36,12 ha chiếm 6,48%; đất chuyên dùng 334,89 ha chiếm 60,10%); đất chưa sử dụng 414,15 ha chiếm 4,29% diện tích của xã.
 Dân số: Tổng số 991 hộ/3.872 khẩu, trong đó: 130 hộ/645 khẩu dân tộc Bahnar, 01 hộ/2 khẩu dân tộc Thái, 02 hộ/4 khẩu dân tộc Tày, 01 hộ/1 khẩu dân tộc Hré, 01 hộ/3 khẩu dân tộc Mường, 01 hộ/3 khẩu dân tộc Thổ, 855 hộ/3214 khâu dân tộc Kinh. Tình hình dân cư sống rãi rác trên địa bàn, nhưng nhân dân số chủ yếu dọc theo quốc lộ 19. Kinh tế nhân dân chủ yếu sống bằng nghề sản xuất nông nghiệp.
Xã có 06 thôn, 10 Chi bộ trực thuộc (06 Chi bộ thôn, 3 Chi bộ trường học, 01 Chi bộ Quân sự). Hệ thống chính trị xã tới thôn được tổ chức chặt chẽ và hoạt động có hiệu quả. Mỗi Ban thôn gồm có Ban công tác Mặt trận, chi hội Phụ nữ, chi hội Cựu Chiến binh, chi hội Nông dân, chi hội Người cao tuổi và chi đoàn Thanh niên.
Nhờ có truyền thống đoàn kết quyết tâm của nhân dân, sự lãnh đạo, chỉ đạo linh hoạt, kiên quyết và đúng hướng của Đảng ủy, chính quyền và sự giúp đỡ của các phòng ban ở huyện đã mang lại hiệu quả đáng khích lệ. Kinh tế tiếp tục tăng trưởng, văn hóa xã hội có bước phát triển, kết cấu hạ tầng được quan tâm đầu tư xây dựng, quốc phòng an ninh đảm bảo.
 

Cơ quan: Huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 269
Email: ubndakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275