Trang chủ > Giới thiệu > Cơ cấu tổ chức
cctc.png
 
Cơ cấu tổ chức khối Đảng, Mặt trận và các tổ chức đoàn thể
Gồm có 01 Bí thư, 01 Phó bí thư (kiêm CT. HĐND) và bộ phận chuyên môn 01 cán bộ tổ chức Đảng, chức danh tuyên giáo do đồng chí Bí thư kiêm nhiệm.
Khối mặt trận và tổ chức đoàn thể: cụ thể mỗi tổ chức có 01 Chủ tịch và 01 Phó chủ tịch
Cơ cấu HĐND xã gồm: 01 Chủ tịch HĐND  và 01 Phó chủ tịch HĐND.
Cơ cấu UBND xã gồm: 01 Chủ tịch, 01 Phó Chủ tịch, 12 công chức chuyên môn (02 công chức Văn phòng- Thống kê; 02 công chức Tư pháp- Hộ tịch; 02 công chức Địa chính- xây dựng; 02 công chức Tài chính- kế toán; 02 công chức Văn hóa- xã hội; 01 trưởng công an xã; 01 Chỉ huy trưởng quân sự)
 

Cơ quan: Huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 269
Email: ubndakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275