Trang chủ > Văn bản
Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Nghị quyết 21-NQ/ĐU

Nghị quyết về lãnh đạo cộng tác giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2021 - 2025

12/03/2021

12/3/2021

Nghị quyết 19-NQ/ĐU

Nghị quyết về lãnh đạo phát triển sự nghiệp văn hóa - thể dục thể thao giai đoạn 2021 - 2025

12/03/2021

12/3/2021

Nghị quyết 20-NQ/ĐU

Nghị quyết về lãnh đạo phát triển toàn diện công tác giáo dục giai đoạn 2021 - 2025

12/03/2021

12/3/2021

Nghị quyết 18-NQ/ĐU

Nghị quyết về lãnh đạo tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQVN và các tổ chức cính trị - xã hội xã giai đoạn 2021 - 2025

08/02/2021

08/2/2021

Nghị quyết 17-NQ/ĐU

Nghị quyết về lãnh đạo đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND xã giai đoạn 2021 - 2025

05/02/2021

05/2/2021

Thông báo 07/TB-UBND

Phân công lịch trực Tế Nguyên Đán Tân Sửu năm 2021

05/02/2021

05/2/2021

Kế hoạch 07/KH-UBND

Phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021

02/02/2021

2/2/2021

Kế hoạch 06/KH-UBND

Thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021

28/01/2021

28/1/2021

QUYẾT ĐỊNH 135/QĐ-UBND

về việc Ban hành kế hoạch tuyên truyền công tác CCHC năm 2021

31/12/2020

31/12/2020

QUYẾT ĐỊNH 136/QĐ-UBND

Về việc ban hành kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021

31/12/2020

31/12/2020

 |<  < 1 - 2  >  >| 

Cơ quan: Huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 269
Email: ubndakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275