Trang chủ > Thông báo > THÔNG BÁO TẬP TRUNG ỨNG PHÓ BÃO SỐ 4

THÔNG BÁO TẬP TRUNG ỨNG PHÓ BÃO SỐ 4

Ngày đăng bài: 26/09/2022
Tải nội dung thông báo tại đây


Cơ quan: Huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 269
Email: ubndakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275