Trang chủ > Thống kê, báo cáo > Báo cáo Kinh tế xã hội năm
Default news teaser image
Báo cáo số 47/BC -UBND về tổng kết công tác kinh tế văn hóa xã hội quốc phòng an ninh năm 2021
Báo cáo số 47/BC -UBND về tổng kết công tác kinh tế văn hóa xã hội  quốc phòng an ninh năm 2021

Default news teaser image
Kế hoạch số 22/KH - UBND về Xây dựng nông thôn mới năm 2021
Kế hoạch số 22/KH - UBND về Xây dựng nông thôn mới năm 2021Cơ quan: Huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 269
Email: ubndakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275