Trang chủ > Văn bản
Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Quyết định 02/QĐ- UBBC

Quyết định thành lập TỔ THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN

02/08/2021

8/2/2021

Quyết định 03/QĐ- UBBC

Quyết định thành lập Tổ giải quyết khiếu nại, tố cáo

02/08/2021

8/2/2021

Quyết định 05/QĐ- UBBC

Quyết định thành lập Tổ tổng hợp kết quả bầu cử

02/08/2021

8/2/2021

Kế Hoạch 15/KH - UBND

Kế hoạch tuyên truyền bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

15/03/2021

15/3/2021

Kế Hoạch 12/KH- UBND

Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật về kiểm tra xây dựng nhà ở trên địa bàn xã Phú An

10/03/2021

10/3/2021

Thông Báo 55/TB- HĐND

Thông báo kết quả kỳ họp thứ 13 HĐND xã Phú An

10/03/2021

31/12/2020

Thông Báo 54/TB- HĐND

Thông báo lịch tiếp công dân thường xuyên quý I năm 2021

10/03/2021

31/12/2020

Quyết định 21/QĐ- UBND

Quyết định thành lập tổ thẩm tra phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành

09/03/2021

9/3/2021

Báo cáo 22/BC- UBND

09/03/2021

9/3/2020

Kế Hoạch 09/KH- UBND

Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021

23/02/2021

23/1/2021

 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6  >  >| 

Cơ quan: Huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 269
Email: ubndakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275