Trang chủ > Thông báo
Default news teaser image
THÔNG BÁO ỨNG PHÓ BÃO SỐ 4

TIN BÃO KHẨN CẤP

(Cơn bão số 04)Default news teaser image
THÔNG BÁO - Thực hiện công tác CCHC đoàn kiểm tra huyện
UBND xã Phú An thông báo lịch kiểm tra công tác CCHC năm 2022 đến công chức chuyên môn, nhằm rà soát, nhiệm vụ cụ thể của từng cá nhân phụ trách để phục vụ cho đoàn kiểm tra công tác cải cách chính. 
Tải nội dung thông báo tại đây

Default news teaser image
THÔNG BÁO Thời gian, địa điểm tổ chức tặng qùa Tết Trung thu năm 2022
Trung thu cho các em con hộ nghèo, hộ cận nghèo, trẻ em khuyết tật, trẻ mồ côi như sau: Tổng số trẻ em được tặng quà 264 trẻ. Mỗi trẻ 50.000đ tiền mặt
Trong đó : - Trẻ em khuyết tật : 08 em - Trẻ em thuộc hộ nghèo : 90 em - Trẻ em thuộc hộ cận nghèo : 164 em - Trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ : 02 em (Có danh sách kèm theo)
* Thành phần đoàn tặng quà : Cấp xã : Đại diện Mặt trận và các đoàn thể, Công chức phụ trách LĐTB&XH. Cấp thôn : Trưởng các thôn làng, các chi hội thôn, làng *.
Thời gian như sau :
1. Làng Đêchơgang : Ngày 09/9/2022 : Lúc 7h30 – 8h30
2. Thôn An Quý : Ngày 09/9/2022: Lúc 8h35 – 9h35
3.Thôn An Phú : Ngày 09/9/2022: Lúc 9h45 – 10h50
4.Thôn An Hòa: Ngày 09/9/2022: Lúc 13h 35 – 14h 45
5. Thôn An Phong: Ngày 09/9/2022: Lúc 15h00 – 16h 50
*. Địa điểm : Trưởng các thôn, làng thông báo các trẻ em thuộc hộ gia đình hộ nghèo, hộ cận nghèo, trẻ em khuyết tật, trẻ mồ côi (có danh sách gửi kèm) đến tại trụ sở thôn, làng đúng thời gian quy định để đoàn xã xuống tặng quà Trung thu năm 2022.
Tải nội dung thông báo Tại đây

Default news teaser image
Thông báo - về việc đăng ký nhu cầu chuyển mục đích Sử dụng đất năm 2023
UBND xã Phú An đề nghị trưởng các thôn, làng tiến hành họp dân và thông báo rộng rãi cho nhân dân biết ai có nhu cầu đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất năm 2023 thì đến liên hệ tại bộ phận Địa chính- Xây dựng xã Phú An để được hướng dẫn đăng ký và nộp đơn để UBND xã kiểm tra, tổng hợp báo cáo cấp trên theo quy định.
Thời gian liên hệ để được hướng dẫn: Từ ngày ra thông báo này đến hết ngày 20/9/2022.
Tải nội dung thôn báo tại đây

 |<  < 1 2 3 4  >  >| 


Cơ quan: Huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 269
Email: ubndakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275