TIN TỨC

Trang chủ > Hành chính tư pháp
Tổng cộng có: 6 thủ tục
Tên Thẩm quyền giải quyết Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đã đăng ký hộ tịch trước đây hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú của người có yêu cầu. UBND xã Hà Tam Tư pháp - Hộ Tịch
Liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi
  • Cơ quan trực tiếp thực hiện: Ủy ban nhân dân cấp xã;
Cơ quan phối hợp: Cơ quan Công an, Bảo hiểm xã hội cấp Huyện.
  • Cơ quan trực tiếp thực hiện: Ủy ban nhân dân cấp xã;
Cơ quan phối hợp: Cơ quan Công an, Bảo hiểm xã hội cấp Huyện.
Cấp thẻ BHYT trẻ em dưới 6 tuổi
Liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi - Cơ quan trực tiếp thực hiện: Uỷ ban nhân dân cấp xã;
- Cơ quan phối hợp: Bảo hiểm xã hội cấp huyện.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Uỷ ban nhân dân cấp xã;
- Cơ quan phối hợp: Bảo hiểm xã hội cấp huyện.
Liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi
Thủ tục đăng ký khai tử và xóa đăng ký thường trú đối với người chết có đăng ký thường trú tại tỉnh Gia Lai UBND XÃ HÀ TAM - Cơ quan trực tiếp thực hiện: Uỷ ban nhân dân cấp xã;
- Cơ quan phối hợp: Cơ quan công an.
Hộ Tịch
Thủ tục đăng ký kết hôn UBND XÃ HÀ TAM Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú của bên nam hoặc bên nữ. Tư pháp
Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú của người nhận hoặc người được nhận là cha, mẹ, con. Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú của người nhận hoặc người được nhận là cha, mẹ, con. Tư Pháp

Cơ quan: Huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 269
Email: ubndakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275