Trang chủ > Văn bản
Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Kế hoạch 05-KH/ĐU

Tổ chức tọa đàm 90 năm ngày truyền thống công tác dân vận

23/09/2020

23/9/2020

Báo cáo CCHC

Báo cáo Cải cách hành chính quý III/2020

24/08/2020

24/8/2020

Báo cáo CCHC

Báo cáo Cải cách hành chính quý III/2020

24/08/2020

24/8/2020

QUYẾT ĐỊNH 29/QĐ-UBND

Ban hành quy chế làm việc của Uỷ ban nhân dân xã Hà Tam, nhiệm kỳ 2016-2021 (Sửa đổi, bổ sung)

16/04/2020

16/4/2020

QUYẾT ĐỊNH 30/QĐ-UBND

Phân công nhiệm vụ của Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Ủy viên Uỷ ban nhân dân xã Hà Tam, nhiệm kỳ 2016-2021 (Sửa đổi, bổ sung)

16/04/2020

16/4/2020

Nghị định 152/2017/NĐ-CP

152/2017/NĐ-CP quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp

27/12/2017

01/01/2018


Cơ quan: Huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 269
Email: ubndakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275