Trang chủ > Văn bản > Văn bản HĐND
Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Báo cáo 94/BC-UBND

Báo cáo tháng 5 phương hướng nhiệm vụ tháng 6 năm 2023

31/05/2023

23/5/2023

Thông báo 13/TB-HĐND

Thông báo kế hoạch tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 3 HĐND thị trấn khóa IV nhiệm kỳ 2021-2026

25/03/2022

11/01/2022

Nghị quyết 19/NQ-HĐND

Nghị quyết xác nhận miễn nhiệm phó trưởng ban pháp chế HĐND thị trấn nhiệm kỳ 2021 - 2026

22/03/2022

06/01/2022

Nghị quyết 21/NQ-HĐND

Nghị quyết tổ chức các kỳ họp thường lệ nhiệm kỳ 2021 - 2026

22/03/2022

06/01/2022

Nghị quyết 22/NQ-HĐND

Nghị quyết về thực hiện nhiệm vụ năm 2021 và tình thực hiện nhiệm vụ năm 2022

22/03/2022

06/01/2022

Nghị quyết 23/NQ-HĐND

Nghị quyết về thu chi ngân sách địa phương năm 2022

22/03/2022

06/01/2022

Nghị quyết 24/NQ-HĐND

Nghị quyết vê việc phê duyệt kế hoạch đầu tư công trung hạn

22/03/2022

06/01/2022

Nghị quyết 25/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc phê duyệt kế hoạch đầu tư công năm 2022

22/03/2022

06/01/2022

Nghị quyết 26/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc phê duyệt kế hoạch đầu tư công năm 2022 từ nguồn vốn kiến cố hóa giao thông nông thôn

22/03/2022

06/01/2022

Thông báo 12/TB-HĐND

Thông báo kết quả kỳ họp thứ 3 HĐND thị trấn khóa IV nhiệm kỳ 2021 -2026

22/03/2022

06/01/2022

 |<  < 1 - 2  >  >| 


 

Cơ quan: Huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 269
Email: ubndakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275