Trang chủ > Phổ biến giáo dục pháp luật > Văn bản phổ biến giáo dục pháp luật > Kế hoạch liên tịch tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho nông dân trên địa bàn thị trấn năm

Kế hoạch: Kế hoạch liên tịch tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho nông dân trên địa bàn thị trấn năm 2022

Số hiệu: 11/KH-UBND Loại văn bản: Kế hoạch
Nơi ban hành: UBND thị trấn Đak Pơ Người ký: Ngô Thanh Phong
Ngày ban hành: 25/03/2022 Ngày hiệu lực: 14/01/2022
Tải về: Tình trạng: Đã biết
Nội dung văn bản:

Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 275
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275