CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Thông tin tuyên truyền > Chế độ, chính sách lao động > Văn bản số 628/SLĐTBXH-LĐVL ngày 06/5/2020 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫ

Văn bản số 628/SLĐTBXH-LĐVL ngày 06/5/2020 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn làm rõ một số nội dung về hồ sơ, trình tự thủ tục hỗ trợ cho một số nhóm đối tượng theo Nghị quyết số 42/NQ-CP và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg

Ngày đăng bài: 06/05/2020
.
Văn bản số 628/SLĐTBXH-LĐVL ngày 06/5/2020 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội  về việc hướng dẫn làm rõ một số nội dung về hồ sơ, trình tự thủ tục hỗ trợ cho một số nhóm đối tượng theo Nghị quyết số 42/NQ-CP và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg

Tải tại đây


Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 269
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275