CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Thông tin tuyên truyền > Chế độ, chính sách lao động > Thông báo thông tin tuyển chọn điều dưỡng viên sang học tập và làm việc tại Nhật Bản, khóa 9

Thông báo thông tin tuyển chọn điều dưỡng viên sang học tập và làm việc tại Nhật Bản, khóa 9

Ngày đăng bài: 07/10/2020
Thông báo thông tin tuyển chọn điều dưỡng viên sang học tập và làm việc tại Nhật Bản, khóa 9

Tải tại đây
Văn bản số 1495/QLLĐNN-NBCAĐNA ngày 10/9/2020 của Cục Quản lý lao động ngoài nước 


Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 269
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275