CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Thông tin tuyên truyền > Chế độ, chính sách lao động > Phổ biến các luật mới được Quốc hội khoá XIV thông qua tại kỳ họp thứ 6

Phổ biến các luật mới được Quốc hội khoá XIV thông qua tại kỳ họp thứ 6

Ngày đăng bài: 18/04/2019
Bộ tài liệu giới thiệu 09 luật đã được thông qua tại kỳ họp  thứ 6, Quốc hội khoá XIV thông qua
gồm:
1. Tài liệu giới thiệu Luật sửa đổi, bổ sung Luật Giáo dục đại học
2. Tài liệu giới thiệu Luật sửa đổi, bổ sung 37 luật liên quan đến quy hoạch
3. Tài liệu giới thiệu Luật Chăn nuôi năm 2018
4. Tài liệu giới thiệu Luật Trồng trọt năm 2018
5. Tài liệu giới thiệu Luật Công an nhân dân năm 2018
6. Tài liệu giới thiệu Luật Cảnh sát biển Việt Nam năm 2018
7. Tài liệu giới thiệu Luật Bảo vệ bí mật nhà nước năm 2018
8. Tài liệu giới thiệu Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018
9. Tài liệu giới thiệu Luật Đặc xá năm 2018.

Tải tài liệu chi tiết tại đây


Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 269
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275