CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Thông tin tuyên truyền > Chế độ, chính sách người có công > Về việc tổ chức tuyên truyền, phổ biến Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng

Về việc tổ chức tuyên truyền, phổ biến Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng

Ngày đăng bài: 28/05/2021

Tải tài liệu tại đây


Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 275
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275