CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Thông tin tuyên truyền > Thực hiện pháp luật > Luật bảo hiểm xã hội 2014

Luật bảo hiểm xã hội 2014

Ngày đăng bài: 31/08/2017
Từ ngày 01/01/2016, Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội khi vợ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản như sau:

+ 05 ngày làm việc với trường hợp sinh thường;
+ 07 ngày làm việc với trường hợp sinh phẫu thuật, sinh con dưới 32 tuần tuổi;
+ Trường hợp sinh đôi thì được nghỉ 10 ngày làm việc, từ sinh 3 trở lên cứ thêm mỗi con thì nghỉ thêm 3 ngày làm việc;
+ Trong trường hợp sinh đôi trở lên mà phải phẫu thuật thì được nghỉ 14 ngày làm việc.
Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ này được tính trong khoảng thời gian 30 ngày đầu kể từ ngày vợ sinh con.

Nội dung trên được quy định tại Luật Bảo hiểm xã hội 2014.

Các tin khác

Khai thác giá trị nổi bật để tạo sản phẩm đặc sắc du lịch nông thôn (14/12/2020)

Tây Nguyên và nước (13/12/2020)

Tổng kết, rà soát việc công nhận người có công với cách mạng trên địa bàn huyện Đak Pơ (từ ngày 01/01/2013 đến ngày 30/6/2020) (19/11/2020)

Thông báo thông tin tuyển chọn điều dưỡng viên sang học tập và làm việc tại Nhật Bản, khóa 9 (07/10/2020)

Kết quả thực hiện phong trào chống rác thải nhựa năm 2020 trên địa bàn huyện (11/08/2020)

Văn bản số 670/UBND-LĐTBXH ngày 11/5/2020 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn làm rõ một số nội dung về hồ sơ, trình tự thủ tục hỗ trợ cho một số nhóm đối tượng theo Nghị quyết số 42/NQ-CP và... (11/05/2020)

Về việc phê duyệt danh sách hỗ trợ các đối tượng: Hộ nghèo, cận nghèo, bảo trợ xã hội và người có công gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Đak Pơ (07/05/2020)

Văn bản số 628/SLĐTBXH-LĐVL ngày 06/5/2020 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn làm rõ một số nội dung về hồ sơ, trình tự thủ tục hỗ trợ cho một số nhóm đối tượng theo Nghị quyết số 42/NQ-CP và... (06/05/2020)

Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 Quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 (24/04/2020)

Tăng cường công tác thu gom rác thải, đảm bảo vệ sinh môi trường trên địa bàn huyện (23/04/2020)

 |<  <  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6  >  >| 


Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 275
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275