CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Thông tin tuyên truyền > Chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển > Gộp các dự án sử dụng vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-­2025

Gộp các dự án sử dụng vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-­2025

Ngày đăng bài: 12/06/2021
Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa có Công văn số 730/UBND-KTTH gửi Thường trực HĐND tỉnh báo cáo việc điều chỉnh gộp các dự án khởi công mới kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.
Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh. Ảnh nguồn internet
Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh. Ảnh nguồn internet

 

Công văn nêu: Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 vốn ngân sách trung ương có 37 dự án khởi công mới. Thực hiện Công điện số 04/CĐ-BKHĐT ngày 2-6-2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc tiếp tục hoàn thiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021­-2025; trong đó đề nghị rà soát, cắt giảm các dự án theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Sau khi rà soát, UBND tỉnh báo cáo Thường trực HĐND tỉnh việc gộp các dự án sau để giảm số lượng dự án sử dụng vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021­-2025.

Cụ thể: Gộp 3 dự án: hoàn thiện hệ thống kênh mương thủy lợi các hồ chứa nước; hồ chứa nước Đông Xuân (huyện Chư Pưh); hồ Cà Tung (xã Yang Bắc, huyện Đak Pơ) thành 1 dự án xây dựng các hồ chứa nước và hoàn thiện hệ thống kênh mương thủy lợi (tổng mức đầu tư 485 tỷ đồng).

Cùng với đó, gộp 3 dự án: đường liên huyện Mang Yang-Ia Pa; nâng cấp, cải tạo đường tỉnh 669; đường từ TP. Pleiku đi trung tâm huyện Đak Đoa thành 1 dự án đường liên huyện Mang Yang-Ia Pa, đường tỉnh 669 và đường từ TP. Pleiku đi trung tâm huyện Đak Đoa (tổng mức đầu tư 650 tỷ đồng). Đồng thời, gộp 2 dự án: đầu tư phát triển rừng bền vững Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh; nâng cao năng lực phòng cháy chữa cháy rừng cho lực lượng Kiểm lâm và năng lực quản lý bảo vệ rừng trên địa bàn thành 1 dự án đầu tư phát triển rừng bền vững Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh và nâng cao năng lực phòng cháy chữa cháy rừng cho lực lượng Kiểm lâm, năng lực quản lý bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh (tổng mức đầu tư 120 tỷ đồng).

Còn lại 29 dự án khởi công mới kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 vốn ngân sách trung ương thực hiện theo Nghị quyết số 346/NQ-HĐND của HĐND tỉnh. Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 vốn ngân sách trung ương sau khi nhập lại còn 32 dự án khởi công mới. Về tổng kế hoạch vốn và vốn bố trí của các dự án là không thay đổi.

 

Nguồn: baogialai.com.vnCơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 275
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275