CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Tiếp cận thông tin > Tài liệu hướng dẫn Luật tiếp cận thông tin

Tài liệu hướng dẫn Luật tiếp cận thông tin

Ngày đăng bài: 11/10/2018
Tài liệu hướng dẫn về Luật Tiếp cận thông tin; đề cương giới thiệu Luật mới 
Danh mục tài liệu gồm:
1. Hỏi - đáp về Luật Tiếp cận thông tin
2. Sổ tay hướng dẫn cho công dân thực hiện quyền tiếp cận thông tin
3. Sổ tay hướng dẫn việc cung cấp thông tin cho cơ quan nhà nước
4. Tài liệu tập huấn chuyên sâu về nội dung của Luật Tiếp cận thông tin.
5. Đề cương giới thiệu Luật Tố cáo năm 2018;
6. Đề cương giới thiệu Luật An ninh mạng 2018.

Tải tài liệu chi tiết tại đây: Tai-lieu-huong-dan-Luat-tiep-can-thong-tin.docx
 


Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 269
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275