CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Tiếp cận thông tin > Quy chế cung cấp thông tin cho công dân của UBND huyện Đak Pơ

Quy chế cung cấp thông tin cho công dân của UBND huyện Đak Pơ

Ngày đăng bài: 28/08/2018
UBND huyện Đak Pơ ban hành Quyết định số 434/QĐ-UBND ngày 28/8/2018 về việc ban hành Quy chế cung cấp thông tin cho công dân của UBND huyện Đak Pơ
Tổ chức, cá nhân có nhu cầu có thể tải Quy chế chi tiết tại đây


Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 269
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275